توییت ترامپ در انتقاد از حامیان پناهجویان

رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به انتقاد از حامیان پناهجویان در این کشور پرداخت.