آل اسحاق: تغییرات در کابینه ضرورت دارد

یحیی آل‌اسحاق، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است تغییرات در کابینه دوازدهم باید در حوزه اقتصادی باشد؛ حال این تغییرات می‌تواند تغییر فردی باشد یا تغییر در سیاست‌ها‌‌.